Showing all 3 results

Body Peel ‘’Eifel Moor’’

Zhveshësi   i  trupit  ‘’Eifel  Moor’’.Cdo  ditë  , qeliza   të   vdekura  sipërfaqësore   eleminohen   gjatë   proçesit   rinovues  të   lëkurës , duke  i  lënë  vend   lëkurës  së  re. Fatkeqësisht  ky  proçes  është   jo  i  rregullt, pasi   është   i  hapur  ndaj  zonave  të  thata   me  pore  të   lëkurës. Ky   krem  vepron   në   mënyrë   krejtësisht  natyrale. Xheli   i  pasur   përmban  grimca  të  imta   gërryese.

Body Rub ‘’Eifel Moor’’

Pastrues trupi ‘’Eifel Moor’’ jep ‘’prekjen ‘’ finale në  një  sjellje  veçanërisht  mbrojtëse. Xheli  i  çliruar  nga lipidet  , i cili përmban përmasa  të  vogla  alkooli, ofron  rifreskim të   menjëhershëm. Aroma tipike  Moor gjallëron edhe njëher  të fundit ndërsa  struktura e lehtë  e xhelit  zhytet me shpejtësi brenda në lëkurë.

 

Creamy Body Pack ‘’Eifel Moor’’

Krem  trupi paketë  ‘’Eifel  Moor’’. Është  një  element   i mrekullueshëm  përkujdesje   si   pjesë  e  terapisë   forcuese. Aplikimi  i   shpejtë  dhe  pastrimi  i  thjeshtë   e  bëjnë   kremin   një   ritual  të  famshëm  në    sallon.