Body Peel ‘’Eifel Moor’’

Zhveshësi   i  trupit  ‘’Eifel  Moor’’.Cdo  ditë  , qeliza   të   vdekura  sipërfaqësore   eleminohen   gjatë   proçesit   rinovues  të   lëkurës , duke  i  lënë  vend   lëkurës  së  re. Fatkeqësisht  ky  proçes  është   jo  i  rregullt, pasi   është   i  hapur  ndaj  zonave  të  thata   me  pore  të   lëkurës. Ky   krem  vepron   në   mënyrë   krejtësisht  natyrale. Xheli   i  pasur   përmban  grimca  të  imta   gërryese.