Creamy Body Pack ‘’Eifel Moor’’

Krem  trupi paketë  ‘’Eifel  Moor’’. Është  një  element   i mrekullueshëm  përkujdesje   si   pjesë  e  terapisë   forcuese. Aplikimi  i   shpejtë  dhe  pastrimi  i  thjeshtë   e  bëjnë   kremin   një   ritual  të  famshëm  në    sallon.