DR. TAFFI

DR. TAFFI BY CATEGORY

DIFUZORE DHE PARFUM PER SHTEPINE

FYTYRA

KITE DR. TAFFI

PLUS&UP - SENO

SAPUNA

TRUPI DR.TAFFI

VAJ BAZE DHE ESENCIAL

FLOKET

PARFUME

FEMIJE

MBROJTJA NGA DJELLI