DR. TAFFI

DR. TAFFI BY CATEGORY

DIFUZORE DHE PARFUM PER SHTEPINE

FYTYRA - DR. TAFFI

KITE DR. TAFFI

SAPUNA

TRUPI DR.TAFFI

VAJ BAZE DHE ESENCIAL - DR.TAFFI

FLOKET

PARFUME

FEMIJE

MBROJTJA NGA DIELLI - DR.TAFFI