RUTACID 500mg x 20 tableta qe pertypen

Out of stock

SKU: 0-1418

Pershkrimi i produktit

(hidrotalcit, per urthin e stomakut)